Centro Mariposa, Bolivia

Stiftelsen Centro Mariposa Norge er opprettet for å samle inn midler til å bygge Centro Mariposa og bidra til driften av prosjektet Mariposa. Familien til Kjerstin Bjørdal Alnes står bak opprettelsen av stiftelsen.

Styret for stiftelsen:

Hildegunn Bjørdal Alnes, Bergen (styreleder)
Henrik Jarl Bjørdal, Oslo
Marianne Bjørdal Sporsheim, Ålesund
Anne Mette Nerbøberg, Molde

 

ORGANISASJONSKART MARIPOSA

 

Våren 2014

Stiftelsen i Bolivia har fått nytt navn, AVIDA

Hjelpearbeidet ved Centro Mariposa er godt i gang! Senteret er ferdig bygget og tatt i bruk. Sakte, men sikkert, blir bygningene fylt med glade mennesker og aktiviteter som gir mening i en ellers ganske så trist og fattigslig tilværelse. Arbeidet i Mariposaprosjektet vil hele tiden være i utvikling med tanke på hva som gagner best de vi skal hjelpe.

Nå har vi fokus på:

Det forebyggende arbeidet som består av opplæring med utgangspunkt i Trygg Base modellen. Foreldre får på denne måten hjelp til å ta oppdrageransvaret på alvor.

I tillegg arbeider vi med individuell oppfølging av familier i krise.

Nytt av året er leksehjelp til barn som bor i nabolaget. På denne måten kan vi oppdage og få kontakt med foreldre som trenger hjelp og støtte i en vanskelig hverdag.

Grupper av barn får leksehjelp hver dag, både på skolen og på Centro Mariposa.

Mariposahjemmet har fått innredning og møbler på plass.

Målet er at vi skal ta imot de første jentene i løpet av sommeren. Dette er litt usikkert om vi får til. Det trengs flere midler slik at vi kan få ansatt personale ved mødrehjemmet. Det jobbes med saken – det er viktig for oss å få dette i gang!

For Centro Mariposa Norge

Hildegunn Bjørdal Alnes

Utgangspunktet for Centro Mariposa:

Kjerstin i La Paz

Etter å ha besøkt datteren vår, Kjerstin, i Bolivia høsten 2009 var vi fulle av beundring over arbeidet hun og kollegene hennes gjør gjennom flere

prosjekt knyttet til «paraplyorganisasjonen» OASID. OASID er en frivillig boliviansk

organisasjon (Non Governmental Organisation). Kjerstin har arbeidet i et prosjekt som bidrar med fagpersoner som pedagog, fysioterapeut, sosionom, psykolog og sykepleier inn mot offentlige barnehjem. Disse barnehjemmene har i utgangspunktet svært begrensede menneskelige ressurser. Prosjektet har også knyttet til seg tannlegetjeneste og juridisk og medisinsk kompetanse. De fleste av barna og ungdommene som bor på barnehjem har foreldre, men foreldrene er av ulike årsaker ikke i stand til å ta seg av dem: ekstrem fattigdom, rusmisbruk, vold, manglende kunnskap og evne til å oppdra barna sine.

Samarbeidet med det offentlige om dette arbeidet har vært preget av usikkerhet. Politiske endringer har over natten ført til forandringer i ledelsen av barnehjemmene. I perioder har en vært i tvil om arbeidet i det hele tatt kunne fortsette. Dermed kom tanken om alternative måter å nå barn og unge på gjennom et eget arbeid.

Centro Mariposa vil få flere funksjoner

Først og fremst vil senteret få lokaler til et arbeid rettet mot barn, unge og familier. Fagpersonene som arbeider inn mot offentlige barnehjem har lenge ønsket å drive et mer forebyggende arbeid inn mot familier slik at barn og unge kan slippe å havne på barnehjem. Senteret vil satse på å dyktiggjøre foreldre til foreldrerollen og hjelpe familier til å fungere. I tillegg vil senteret få lokaler til å ta imot barn som har akutt behov for omsorg utenfor familien, i noen tilfeller i påvente av et fosterhjem, i andre tilfeller med tanke på å kunne komme tilbake til familien sin.

De ulike prosjektene til OASID leier for tiden lokaler til administrasjon på ulike steder i byen, lokaler som koster mye å leie og som ikke alltid er like egnet til formålet. Centro Mariposa vil få lokaler til å samle administrasjonen for de ulike prosjektene OASID driver.

Centro Mariposa Norge

bankkonto: 9533 05 02100