Årsmelding

Centro Mariposa Norge

Adresse: Gamle Kalvedalsveien 44, 5019 Bergen
Org. form: Stiftelse
Organisasjonsnr: 996 226 409
Stiftelsen driver sin virksomhet fra kontor i Bergen
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø

 

Årsmelding 2014

Styret i 2014:
Hildegunn Bjørdal Alnes, Bergen (styreleder)
Henrik Jarl Bjørdal, Oslo
Marianne Bjørdal Sporsheim, Ålesund
Anne Mette Nerbøberg, Molde

 

Hva er prosjektet Mariposa?

Vold og omsorgssvikt i familier er utbredt i landsdelen Chuquisaca i Bolivia. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, ønsker gjennom ulike hjelpetiltak å gi støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

 

Hovedmål:

Hindre omsorgssvikt og oppløsning av familier gjennom forebygging, akuttsenter og fosterhjem. Disse hjelpetiltakene fremmer utvikling av evner og anlegg hos barn og unge, integrering i samfunnet på en sunn og positiv måte, og dermed utvikling av en fremtid full av håp og selvrealisering.

 

Arbeidsområder:

Prosjektet vil arbeide i de mest trengende områdene i utkanten av byen Sucre og i området der akuttsenteret ligger.

 

Hjelpetiltak:

Prosjektet Mariposa jobber ut ifra tre ulike hjelpetiltak:

 

Forebygging: Støtte til familier for å bedre relasjoner og hindre mishandling og oppløsning av familier. Leksehjelp for omkring 50 barn fra skolen i nærområdet gir anledning til å komme i kontakt med barn som har problemer hjemme, og på den måten få kontakt med foreldre.

Akuttsenter: Mariposahjemmet er et senter der jenter som har opplevd seksuelle overgrep får akutt, profesjonell hjelp.

Fosterhjem: Skaffe fosterhjem til barn og unge som har opplevd omsorgssvikt og ekstrem vold i familien der tilbakeføring til egen familie ikke er mulig.

For å få en best mulig utvikling gir hvert tiltak individuell hjelp og samtidig er arbeidet koordinert med barnevern og skoler.

 

Centro Mariposa Norge

Centro Mariposa Norge har i 2014 vært opptatt av å få inn nok midler til å utvikle og realisere hjelpearbeidet i Bolivia. Vi er svært fornøyd med framgangen. Hjelpetiltaket som arbeider med forebygging er godt i gang – både den delen som handler om opplæring og kursing, og det konkrete hjelpearbeidet ut mot familier. Mariposahjemmet ble formelt åpnet i oktober og den første jenten flyttet inn i november.

Dialogen mellom oss i Norge og ledelsen i Bolivia har fungert godt. Vi samarbeider konstruktivt via Skype.

 

Økonomi og drift

Et privat og rentefritt lån fra Hildegunn Bjørdal Alnes er blitt delvis nedbetalt. Nedbetaling vil fortsette etter at betalingsforpliktelser i Bolivia er opprettholdt hver måned. I tillegg til midler fra faste givere har vi fått større og mindre enkeltgaver fra privatpersoner. Dette handler om venner som har ønsket seg gave til Mariposaprosjektet når de jubilerer. I tillegg har unge engasjerte familier arrangert familiemarked på Giske, og Mariposa Molde har hatt bruktmarked.

Dette samsvarer med stiftelsens formål som er innsamling av midler til arbeid blant barn, unge og familier i Bolivia. Centro Mariposa Norge har fått sponset layout til gavekort som selges til inntekt for prosjektet.

Styret sitt hovedmål er å stadig være i stand til å øke de månedlige bidragene til Bolivia, slik at arbeidet der kan vokse seg rikt og stort.

Styret bekrefter at årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Regnskap og revisjon

Regnskapet er ført av Else Beate Liavåg og revidert av statsautorisert revisor i KPMG.

 

Bergen, 28. februar 2015

 

 

Legg igjen en kommentar