Bilder

Fasadetegninger
Fasadetegninger

Gravingsarbeid

Bygningsarbeid
Bygningsarbeid

Flere bilder fra bygningsarbeidet
Flere bilder fra bygningsarbeidet

Bygningsarbeid august 2011

Dugnad

Familiedag i den nye salen

Innvielsesgudstjeneste i flerbrukssalen

Centro Mariposa, desember 2011

Mariposahjemmet og helsehuset

August 2012
Bilder fra august 2012

Bygging av kjøkken og bad
Bygging av kjøkken og bad

Nesten ferdig
Nesten ferdig