Siste fase av byggingen

Helsehuset er nesten ferdig

Siste fase av byggingen nærmer seg slutten!

Det jobbes med å få ferdig Helsehuset og Mariposahjemmet før siste finpuss som handler om ryddige og fine utearealer. Dette blir bra!

Gode bygninger å jobbe ut fra er viktige, men viktigst er arbeidet som bygningene skal huse.

Fra Sucre meldes det om stor interesse for det forebyggende arbeidet som prosjektet Mariposa driver. Senteret får inn mange søknader om hjelp og støtte slik at foreldre kan bli bedre i stand til å ta vare på barna sine.
Samtidig jobbes det med å forberede arbeidet i Mariposahjemmet. Her vil jenter som har opplevd seksuelle overgrep få en trygg og profesjonell base.

Nå trengs det midler til innredning av Helsehuset og Mariposahjemmet og til å drifte arbeidet videre.

Hvis du vil være med blir vi hjertens glade!

Gave kan gis til konto 9533.05.02100

Legg igjen en kommentar