15.06.14 Leksehjelpsentre

Vi har fått brev fra Willer, lederen i Centro Mariposa. Barn blir sett og får hjelp, for en glede! Jeg har oversatt til norsk, så godt som jeg kan. Litt formelt språk, men det er vanlig å uttrykke seg slik i Bolivia. Hilsen Kjerstin.

LEKSEHJELPSENTRE, ET BEHOV DEKKET AV MARIPOSA

Leksehjelpsentrene som ble åpnet for tre måneder siden av prosjektet Mariposa ble svært godt mottatt av foreldrene, skoleautoriteter og elever som anså dette initiativet ikke bare som en hjelp og støtte i utdannelsen til barna, men også i den emosjonelle utviklingen deres, basert på verdier.

Begge sentrene tar imot 51 barn fra nabolagene Barrio Japón, San Antonio, Alemania, Sancho og Shekina. Sentrene holder sted på skolen Hugo Pope i Barrio Japón og på Centro Mariposa i Barrio Japón. Begge sentrene har direkte kontakt med skolene Hugo Pope og Victorino Vega, der barna som får leksehjelp går på skole.

Arbeidet ved sentrene blir ledet av Narda Peñarrieta, en fagperson med erfaring på dette området. Hun får støtte av åtte universitetsstudenter, som er en del av Prosjektet APEB som, på lik linje med Mariposa, er en del av Stiftelsen AVIDA. Disse studentene hjelper til med barna som frivillige. Oppgaven til disse studentene gjør at vi kan gi bedre omsorg og støtte til barna, ellers ville det være svært vanskelig for én person å effektivt hjelpe dem alle.

I løpet av disse månedene har det vært mulig å identifisere barn med ulike problemer, mange av dem forårsaket av fysiske og psykiske overgrep fra sine foreldre som betraktelig påvirker deres selvfølelse. Videre har det også vært mulig å påvise at en stor andel av familiene er konstituert av alenemødre, som, siden de er alene, drar fra barna for å finne et levebrød for sine barn, noe som gjør at barna blir forsømt.

Ved disse sentrene gis det ikke bare akademisk støtte, men det blir også fokusert på helsen til barna. I noen tilfeller har senteret måttet ta barn med til helsesenteret i området og støtte med medisiner som vi får donert.

De som jobber i prosjektet er engasjerte og forpliktende, noe som gjør at de får bygget en tillit til barna og kan dermed identifisere på en objektiv måte de tilfellene der det forekommer mishandling og overgrep mot barn. Disse tilfellene blir fulgt opp av teamet i Mariposa gjennom en individuell oppfølging tilpasset hver enkelt sak.

Legg igjen en kommentar