EN DRØM BLE VIRKELIG

Nå er endelig Mariposahjemmet åpnet og vi gleder oss med alle i Bolivia som jobber så godt i prosjektet. Her er beskrivelsen som lederen av stiftelsen AVIDA har skrevet fra åpningen. Det blir litt formelt som det ofte blir på spansk, men likevel viktig å få med som en del av historien til prosjektet!

Etter mye hardt arbeid kom den etterlengtede åpningsdagen av Mariposahjemmet. Med mye spenning og forventning ble åpningen av Mariposahjemmet holdt onsdag 17. september 2014. Ulike lokale myndigheter var tilstede, blant annet Ombudsmann Juana Maturano; Direktør for avdeling for sosial forvaltning for departementet Chuquisaca, Dr. Elizabeth Vargas; Leder for koordinering med det kommunale barnevern fra departementet Chuquisaca, Dr. Ninfa Fernández; Leder for koordinering med det kommunale barnevern fra kommunen Sucre, Dr. Veronica Medrano. Til stede var også medlemmer og representanter fra den Nasjonale Lutherske Kirke, med sin pastor Willy Padilla i spissen.

Denne seremonien, som ble holdt i flerbrukssalen, ble åpnet av direktøren for stiftelsen Avida, Willer Téllez, som understreket kjærligheten og generøsiteten som er lagt i dette prosjektet av både de som finansierer prosjektet fra Norge og ansatte ved senteret. Den samme kjærligheten inspirert av Kristus, vil nå bli delt med ungdommene ved Mariposahjemmet. Han håpte også på at dette stedet kan være en mulighet til fordel for livet, da en stor andel av tenåringer som blir gravide som følge av voldtekt, ender opp med å abortere barnet de bærer.

Åpning Mariposahjemmet 1Deretter tok Cristina Garnica, koordinator for prosjektet Mariposa, ordet for å presentere funksjonene og konseptet bak Mariposahjemmet. Hun takket også alle som har gjort det mulig at vi i dag kan ta Mariposahjemmet i bruk, fra de som arbeider med å finansiere prosjektet til de ansatte i stiftelsen. Spesielt understreket hun generøsiteten og initiativet til familien Alnes da deres støtte var avgjørende for at dette prosjektet skulle bli en realitet, og det betingelsesløse arbeidet Kjell-Einar Barreth, som nå er hjemme hos Gud, utførte. Koordinatoren bemerket også at arbeidet som forventes å bli gjort i prosjektet vil være innrammet ikke bare i tekniske og vitenskapelige metoder, men også på sunn, kristen nestekjærlighet. Hun forklarte at jobben med ungdom på Mariposahjemmet vil være individuell og personlig, med fokus først og fremst på å sikre mødrene og deres barns velferd.

Åpning Mariposahjemmet 2Pastoren i Den Nasjonale Lutherske Kirke, Willy Padilla, gratulerte dette initiativet ved å sitere Salme 127:1 «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Med dette verset sa han at alt som blir gjort i dette arbeidet må alltid være ledet av Gud for at det skal bære frukter i henhold til de formål som Han har. Deretter la han Mariposahjemmet og arbeidet som skal gjøres der i Guds hender gjennom bønn. For å avslutte sin deltakelse sa pastoren at fundamentet som vil holde dette arbeidet oppe vil være Guds kjærlighet og Hans Ord.

I den siste delen av hovedseremonien, uttrykte styreleder i AVIDA, Luis Mercado, sin tilfredshet og glede for dette viktige arbeidet som vil gi ly for ungdom som utsettes for denne type overgrep.

Vil at dere skal vite at denne åpningsseremonien ble overført direkte på Radio Vida Nueva og skrevet om i «Correo del Sur», en ledende avis i byen.

Åpning Mariposahjemmet 5For å avslutte seremonien samlet alle de tilstedeværende seg ved hovedporten til Mariposahjemmet for å delta på klipping av snoren, utført av direktøren i AVIDA, koordinatoren i prosjektet Mariposa og pastoren i den Nasjonale Lutherske Kirke.

Åpning Mariposahjemmet 6Videre ble det skålt til ære for åpningen, som ble ledet av direktøren for AVIDA. I denne anledningen tok myndighetene som var tilstede på arrangementet ordet og understreket det viktige arbeidet som Mariposahjemmet vil gjøre. De erkjente at det er nettopp dette som er en av svakhetene i vårt nåværende styresett, det å tilby personlig og helhetlig omsorg til denne sårbare gruppen. De uttalte også at Mariposahjemmet møter det sosiale problemet på en god måte, og dermed lovet de sin støtte og deltakelse i de ulike oppgavene som kreves. Et annet aspekt som ble fremhevet som positivt var konseptet og måten arbeidet blir gjort på, i tillegg til infrastrukturen til prosjektet. På grunn av kvaliteten og funksjonene Mariposahjemmet har, kan vi si at det ikke finnes et annet lignende sted i Sucre som kan tilby denne type tjeneste.

Åpning Mariposahjemmet 9Leder for koordinering med det kommunale barnevern fra kommunen Sucre, Dr. Verónica Medrano sa at selv om regjeringen gjennom sine ulike etater involverer seg i situasjoner med seksuelle overgrep, blir dessverre mesteparten av tiden brukt til prosessuelle og disiplinære tiltak overfor overgriper, og offeret blir ofte glemt. Derfor understreket hun at prosjektet er et flott verktøy for å sikre velferden til offeret og hennes barn, og dermed hindre at offeret gjenopplever overgrepet gang på gang.

Åpning Mariposahjemmet 11Arrangementet ble avsluttet med en omvisning av fasilitetene på Mariposahjemmet, der de besøkende uttrykte tilfredshet med alle detaljene, kvaliteten på eiendommen og de tjenestene det tilbyr. Det var ikke til å unngå at noen, i en spøkefullt tone, sa: «Med all den komforten som Mariposahjemmet tilbyr vil det være vanskelig å få jentene til å reise   herfra.»

Da omvisningen var ferdig, spiste de ansatte og noen spesielt inviterte lunsj sammen og reflekterte over oppgavene som ligger foran oss, med ønske om å gjenopprette og forbedre livskvaliteten til jentene som kommer til mødrehjemmet.

Eksempelet som Jesus Kristus viste når det gjelder kjærlighet og tjeneste vil være den veien som markerer kursen til alle dem som er en del av Mariposahjemmet.

Willer Téllez G.

DIREKTØR FOR STIFTELSEN AVIDA

Legg igjen en kommentar