Årsmelding, 2016

Centro Mariposa Norge

Adresse:                 Gamle Kalvedalsveien 44

5019 Bergen

Org. form:               Stiftelse

Organisasjonsnr: 996 226 409

Stiftelsen driver sin virksomhet fra kontor i Bergen

Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø

 

 

Årsmelding 2016

 

Styret i 2016: Hildegunn Bjørdal Alnes, Bergen (styreleder)

Henrik Jarl Bjørdal, Oslo

Marianne Bjørdal Sporsheim, Ålesund

Anne Mette Nerbøberg, Molde

Kari Bodil Aam, Tønsberg

 

Hva er prosjektet Mariposa?

Vold og omsorgssvikt i familier er utbredt i landsdelen Chuquisaca i Bolivia. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, ønsker gjennom ulike hjelpetiltak å gi støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

 

Hovedmål:

Hindre omsorgssvikt og oppløsning av familier gjennom et godt forebyggende arbeid på Centro Mariposa. Ulike hjelpetiltak her fremmer utvikling av evner og anlegg hos barn og unge, integrering i samfunnet på en sunn og positiv måte, og dermed utvikling av en framtid full av håp og selvrealisering.

 

Arbeidsområder:

Prosjektet arbeider i de mest trengende områdene i utkanten av byen Sucre og i området der Centro Mariposa ligger.

 

Hjelpetiltak:

Vi gir ly til og beskytter risikoutsatte barn og unge på Mariposahjemmet.

Vi har leksehjelp i grupper på Centro Mariposa.

Vi støtter og har fokus på barnets opplæringsprosess.

Vi styrker ferdigheter og normer for et godt liv.

Vi gir psykososial oppmerksomhet til barnet.

Vi setter fokus på rettighetene som barn har.

Vi styrker de sosiale ferdighetene slik at barnet utvikler personligheten sin.

Vi har aktiviteter sammen med foreldre og barn for å styrke den emosjonelle tilknytningen.

Vi har underholdende aktiviteter med barna.

Vi gir oppfølging og veiledning til familien.

Hjelpearbeidet er koordinert med barnevernet og skoler på stedet.

 

Centro Mariposa Norge

Centro Mariposa Norge har i 2016 vært opptatt av å få inn nok midler  til å utvikle og realisere hjelpearbeidet i Bolivia. Vi er svært fornøyd med framgangen. Hjelpetiltaket som arbeider med forebygging er godt i gang – både den delen som handler om opplæring og kursing, og det konkrete hjelpearbeidet ut mot familier.

 

Flere dager i uken fylles senteret med barn som får leksehjelp og  mat, omsorg og støtte.

 

Mariposahjemmet har hatt noe variert drift dette året. De unge jentene og barna som hadde hjemmet sitt der sist år har fått god oppfølging dette året. Fordi barnevernet i Sucre plutselig hadde en ny plan for unge jenter som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, ble Mariposahjemmet hjem for søskenflokker som trengte akutt plassering. I november ble det likevel en forandring da barnevernet igjen ville plassere unge gravide jenter på Mødrehjemmet og tre jenter flyttet inn ganske fort. Personalet på Mariposahjemmet holder fast på at hjelpetiltaket i all hovedsak skal ta i mot jenter som har vært utsatt for seksuelle overgrep og barna de måtte ha.

 

Dialogen mellom oss i Norge med ledelsen i Bolivia har fungert godt. Vi samarbeider konstruktivt via Skype.

 

Styret i CMN vedtok å invitere lederen for hele senteret, Willer Tellez og leder for Mariposaprosjektet, Cristina Garnica, for å besøke Norge og støttespillerne her. De ankom 28. Desember 15. I januar 2016 hadde vi besøk av lederne på Centro Mariposa. Vi besøkte flere stiftelser og organisasjoner i Norge som ga dem faglig påfyll og inspirasjon for hjelpearbeidet deres i Sucre.  De uttrykte stor takknemlighet for vennskap og alt de fikk være med på i Norge.

 

Økonomi og drift

Et privat og rentefritt lån fra Hildegunn Bjørdal Alnes er blitt delvis  nedbetalt. Nedbetaling vil fortsette etter at betalingsforpliktelser i Bolivia er opprettholdt hver måned. I tillegg til midler fra faste givere har vi fått større og mindre enkeltgaver fra privatpersoner. Dette handler bl.a. om familie og venner som har ønsket seg gave til Mariposaprosjektet når de jubilerer. I tillegg har  Mariposa Molde hatt bruktmarked.

Dette samsvarer med stiftelsens formål som er innsamling av midler til arbeid blant barn, unge og familier i Bolivia.

Styret sitt hovedmål er å stadig være i stand til å øke de månedlige bidragene til Bolivia, slik at arbeidet der kan vokse seg rikt og stort.

Vi er stolt av at vi til tross for høy dollarkurs og lav kroneverdi har vært i stand til å sende ut det faste månedlige beløpet, som ble økt ved slutten av 2015.

Styret bekrefter at årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Regnskap og revisjon

Regnskapet er ført av Else Beate Liavåg og revidert av statsautorisert revisor i KPMG.

 

 

Bergen, 22. januar 2017