Årsmelding, 2020

Centro Mariposa Norge

Adresse:                  Gamle Kalvedalsveien 44

5019 Bergen

Org. form:               Stiftelse

Organisasjonsnr: 996 226 409

Stiftelsen driver sin virksomhet fra kontor i Bergen

Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø

Årsmelding 2020

 

Styret i 2019: Hildegunn Bjørdal Alnes, Bergen (styreleder)

Henrik Jarl Bjørdal, Oslo

Marianne Bjørdal Sporsheim, Ålesund

Anne Mette Nerbøberg, Molde

 

Hva er prosjektet Mariposa?

Vold og omsorgssvikt i familier er utbredt i landsdelen Chuquisaca i Bolivia. De mest utsatte er barn og unge. Noen av dem blir også forlatt av sine egne foreldre.

Mariposa, et prosjekt under stiftelsen Avida i Bolivia, ønsker gjennom ulike hjelpetiltak å gi støtte og profesjonell hjelp til risikoutsatte barn, unge og familier.

 

Hovedmål:

Hindre omsorgssvikt og oppløsning av familier gjennom et godt forebyggende arbeid på Centro Mariposa. Ulike hjelpetiltak her fremmer utvikling av evner og anlegg hos barn og unge, integrering i samfunnet på en sunn og positiv måte, og dermed utvikling av en framtid full av håp og selvrealisering.

 

Arbeidsområder:

Prosjektet arbeider i de mest trengende områdene i utkanten av byen Sucre og i området der Centro Mariposa ligger.

 

Hjelpetiltak:

Vi gir ly til og beskytter risikoutsatte barn og unge på Mariposahjemmet.

Vi har leksehjelp i grupper på Centro Mariposa.

Vi støtter og har fokus på barnets opplæringsprosess.

Vi styrker ferdigheter og normer for et godt liv.

Vi gir psykososial oppmerksomhet til barnet.

Vi setter fokus på rettighetene som barn har.

Vi styrker de sosiale ferdighetene slik at barnet utvikler personligheten sin.

Vi har aktiviteter sammen med foreldre og barn for å styrke den emosjonelle tilknytningen.

Vi har underholdende aktiviteter med barna.

Vi gir oppfølging og veiledning til familien.

Hjelpearbeidet er koordinert med barnevernet og skoler på stedet.

 

Centro Mariposa Norge

Centro Mariposa Norge har i 2020 vært opptatt av å få inn nok midler  til å utvikle og realisere hjelpearbeidet i Bolivia. Dette året har vært preget av Koronapandemien som har rammet hardt i Bolivia også. Hjelpetiltaket som arbeider med forebygging var godt i gang – både den delen som handler om opplæring og kursing, og det konkrete hjelpearbeidet ut mot familier, da alt måtte stenges ned i begynnelsen av mars 20 og resten av året.

Det er vondt å tenke på alle de små og sårbare barna som nå måtte være hjemme og miste både skolegang og Leksehjelpen i Mariposa prosjektet. Selv om skolen har hatt undervisning via nettet, vil nok mange barn falle utenfor fordi de ikke har nett hjemme.

 

Mariposahjemmet

En ung jente med to små barn har bodd i sin egen lille leilighet på senteret med fortsatt tett oppfølging. Hun har ingen familie som kan hjelpe og bor på senteret i hele året 2020.

 

Mariposahjemmet har hatt fullt belegg med jenter, noen med barn og noen uten, hele året.

De unge jentene og barna har fått god oppfølging, og de har klart seg godt gjennom et år preget av strenge restriksjoner og et nedstengt samfunn.

 

Mariposahjemmet har klart seg godt selv om den faste staben pga. situasjonen måtte holdes på et minimum av ansatte.

 

Willer Gonzales: fortsatt god leder av Centro Mariposa

Koordinator for Mariposaprosjektene: Cristina Garnica

Miljøarbeider: Sara Garnica

Miljøarbeider Andrea Hassan.

 

Styret i Centro Mariposa Norge er svært fornøyd med det gode arbeidet på Mariposahjemmet, med så få voksne, gjennom denne helt spesielle tiden som pandemien har gitt.

 

Dialogen mellom oss i Norge og ledelsen i Bolivia har fungert godt. Vi samarbeider konstruktivt via Skype, og vi opplever en sunn og ærlig kommunikasjon.

 

Økonomi og drift

I tillegg til midler fra faste givere har vi fått større og mindre enkeltgaver fra privatpersoner. Dette handler bl.a. om familie og venner som har ønsket seg gave til Mariposaprosjektet når de jubilerer.

Dette samsvarer med stiftelsens formål som er innsamling av midler til arbeid blant barn, unge og familier i Bolivia.

Styret sitt hovedmål er å være i stand til å opprettholde, og helst øke de månedlige bidragene til Bolivia, slik at arbeidet der kan vokse seg rikt og stort.

Vi er stolt av at vi til tross for høy dollarkurs og lav kroneverdi har vært i stand til å opprettholde det faste bidraget i 2020.

 

Styret bekrefter at årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

 

Regnskap og revisjon

Regnskapet er ført av Else Beate Liavåg og revidert av statsautorisert revisor i KPMG.

 

Bergen, 09.05.2021

 

Hildegunn Bjørdal Alnes (styreleder)

Henrik Jarl Bjørdal

Anne Mette Nerbøberg

Marianne Bjørdal Sporsheim