Forelesninger

For å forme og kvalifisere alle som jobber i OASID har vi hatt to forelesninger. Den første hadde vi i april 2011 med en psykolog som foredragsholder. Hun har brukt tilknytningsteori i sitt arbeid. Dette gjorde at alle fikk en bedre forståelse av denne teorien. 

Den andre forelesningen hadde vi i mai 2011 og var om Trygg Base- modellen. Gjennom framstilling og dynamiske aktiviteter fikk vi gitt en forståelse av hvorfor vi ønsker å bruke denne modellen i arbeidet med barn og familier.

Legg igjen en kommentar