Materiale til Mariposa

Med et mål om å gjøre det teoretiske grunnlaget til prosjektet  Mariposa kjent, har vi laget et hefte om Trygg Base-modellen av Gillian Schofield og Mary Beek, som er basert på tilknytningsteori.

Dette heftet inneholder et sammendrag av Trygg Base-modellen som beskrevet i boken «Attachment handbook for Foster Care and Adoption» og er presentert på en lettfattelig måte med illustrasjoner som gjør det lettere å lese.
Alle som jobber i OASID har fått heftet. Ved ukentlige møter snakker vi om og diskuterer innholdet fordi vi mener det er viktig at alle som er med i dette arbeidet, direkte eller indirekte, bør vite hovedprinsippene i modellen som Mariposa bruker. På denne måten kan vi snakke samme språk og jobbe med de samme verktøyene for å nå målet vårt, som er å hindre at barn og unge blir forlatt og opplever omsorgssvikt og vold.

inow mcpss

Legg igjen en kommentar