Kategoriarkiv: Nyheter

Innvielsesgudstjeneste i flerbrukssalen

Søndag 30. oktober ble den nye flerbrukssalen innviet med en festgudstjeneste hvor kirkens første år også ble feiret. Det kom mange inviterte og benkene ble fylt opp. Det ble fremført ulike musikalske innslag. En av medlemmene i menighetsrådet forklarte litt om historien til kirken og om O.A.S.I.D. Han takket Gud for at en fjern drøm om å ha en flott sal der menigheten kan samles for å lovprise Gud og forkynne evangeliet, har blitt til virkelighet. Han takket også Gud og de som har gitt penger som har gjort at denne drømmen kunne bli virkelig.

For å minnes reformasjonen som ble startet 31. oktober 1517, forklarte noen av  barna hva Lutherrosen symboliserer. I prekenen ble menigheten motivert til å dele evangeliet til hele nabolaget slik at vi kan fylle denne flotte salen. Menighetsrådet blåste ut det første lyset på kaken og etterpå ble det delt ut kake til alle sammen.

Forebyggende arbeid

Mandag 19. september var vi for andre gang i området Villa Armonía for å ha samtaler med en gruppe kvinner. Forrige gang opplevde vi det vanskelig å få kontakt – det virket som om mange var trøtte og ikke fikk med seg det vi ville formidle. Det virket også som om de ikke skjønte så godt spansk da de fleste har quechua som morsmål. Og selv om vi spurte om de forstod det vi sa og de svarte ”ja”, var det tydelig at dette ikke var tilfellet for mange. I tillegg var det mye bråk fra barna, som også var tilstede under kurset, og dette gjorde det vanskelig å få oppmerksomheten fra kvinnene.

Etter denne første opplevelsen hadde vi en evaluering i Mariposa for å finne ut hva vi kunne gjøre annerledes. Vi fant ut at det ville være enklere for kvinnene å følge med hvis vi brukte tegninger til å henge på tavlen istedenfor Powerpoint-presentasjon. Dette gjør nemlig at de får mer oversikt over innholdet da de kan se tilbake på det vi har sagt før, i tillegg til at det gjør det lettere for oss å henvise til det vi har forklart tidligere når vi for eksempel kan peke på den personen vi snakker om. Vi ville også prøve å ha med en som kunne tolke til quechua. I tillegg ønsket vi å ha noen aktiviteter for barna i et annet rom slik at mødrene fikk holde konsentrasjonen under kurset.

Etter å ha utført disse endringene på mandag, ser vi tydelige forbedringer. Kvinnene var mye mer interesserte i det som ble formidlet. Det var også mye lettere for dem å følge med når vi brukte tegningene på den måten vi gjorde – det gjorde det systematisk og enkelt både for den som forklarte og de som hørte på. expired domains Vi fikk også hjelp fra en som jobber i Alfalit til å oversette. Han har en egen evne til å komme i kontakt med folk og få dem engasjert, noe som hjalp oss veldig.
Barna som var tilstede fikk lekeseg med puslespill, noe de likte godt. Vi synes det er viktig at vi tar barna på alvor, da det er nettopp dette vi ønsker å formidle til kvinnene!

Besøk til Alfalit sine sentre


Mariposa har besøkt seks ulike sentre som Alfalit (alfabetiseringsprosjekt) har i Sucre. Dette har vi gjort for å bli kjent med behovene til de ulike deltakerne med hensyn til oppdragelse av barn.

Besøkene har hjulpet oss til å velge hvilke sentre som har størst behov på dette området og som også ønsker denne støtten. Nå kjenner vi realiteten de lever i bedre, slik at vi kan tilpasse materiale til den konteksten og finne ut hvordan vi skal jobbe videre.

Forelesninger

For å forme og kvalifisere alle som jobber i OASID har vi hatt to forelesninger. Den første hadde vi i april 2011 med en psykolog som foredragsholder. Hun har brukt tilknytningsteori i sitt arbeid. Dette gjorde at alle fikk en bedre forståelse av denne teorien. 

Den andre forelesningen hadde vi i mai 2011 og var om Trygg Base- modellen. Gjennom framstilling og dynamiske aktiviteter fikk vi gitt en forståelse av hvorfor vi ønsker å bruke denne modellen i arbeidet med barn og familier.

Materiale til Mariposa

Med et mål om å gjøre det teoretiske grunnlaget til prosjektet  Mariposa kjent, har vi laget et hefte om Trygg Base-modellen av Gillian Schofield og Mary Beek, som er basert på tilknytningsteori.

Dette heftet inneholder et sammendrag av Trygg Base-modellen som beskrevet i boken «Attachment handbook for Foster Care and Adoption» og er presentert på en lettfattelig måte med illustrasjoner som gjør det lettere å lese.
Alle som jobber i OASID har fått heftet. Ved ukentlige møter snakker vi om og diskuterer innholdet fordi vi mener det er viktig at alle som er med i dette arbeidet, direkte eller indirekte, bør vite hovedprinsippene i modellen som Mariposa bruker. På denne måten kan vi snakke samme språk og jobbe med de samme verktøyene for å nå målet vårt, som er å hindre at barn og unge blir forlatt og opplever omsorgssvikt og vold.

inow mcpss